Onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en)
: alle denkbare handelingen;
U:
de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content:
alle in de website aanwezige inhoud;
Coockies: stukjes code om analyses te kunnen maken: Hoewel de content door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, nog aansprakelijk gesteld worden voor schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (teksten, afbeeldingen of bewegende beelden), maken inbreuk op intellectuele rechten. Wilt u gebruik maken van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, neem dan contact op via de Contact Pagina, klik hier

Verder, om de navigatie en het functioneren van de site laat Google Analytics soms coockies achter. Ook is AdWords geïnstalleerd om de kosten van de hosting van de site terug te kunnen verdien, die ook coockies achterlaat.

2Travel4Ever